Individuální terapie (osoba starší 18 let) ………………… 600,- Kč / 55 minut

Individuální kurz předporodní přípravy …………………… 3 999,- Kč + partner zdarma (partnerem se rozumí osoba, která bude pravděpodobně doprovázet ženu při porodu, může se jednat o manžela, partnera, partnerku, kamarádku, maminku, …)

Úhrada za kurzy a terapie proběhne po skončení sezení či kurzu. Přijímám úhrady v hotovosti nebo převodem na účet. Nejsem plátce DPH.