Jsem terapeutka v akreditovaném komplexním psychoterapeutickém výcviku. Nabízím klidný rozhovor v bezpečném prostředí  – pomáhám například s osobnostním růstem, se stresem, úzkostmi, vyčerpáním, ženskými tématy. Nabízím podporu při překonávání nejrůznějších životních překážek. Pracuji pod supervizí, což znamená, že svoji práci konzultuji se zkušenými kolegy – psychology, psychoterapeuty, popřípadě sociálními pracovníky. Zabývám se rovněž krizovou intervencí, klientům se věnuji od roku 2019. Podrobnosti naleznete v záložce „O mně“. Vzhledem k probíhajícímu výcviku nabízím konzultace za výhodnou cenu.

Jak to probíhá?

Terapie probíhají v příjemných prostorách vily, nad gynekologickou ambulancí GYNEM, na adrese Pod náměstím 1, v blízkosti Kobylis a Fakultní nemocnice Bulovka (zastávka tramvaje Okrouhlická). Prostory nejsou bezbariérové  – terapeutovna se nachází v prvním patře bez výtahu. Při příchodu prosím zazvoňte a zastavte se na recepci – milý personál Vás uvede. Před vstupem do místnosti se zouvá – děkuji za pochopení.

Při prvním setkání se seznámíme a podepíšeme spolu smlouvu o poskytování konzultací. Této smlouvy se nemusíte bát, jedná se především o jasné vymezení formálních záležitostí (jak dlouho trvá jedna konzultace, jaké jsou storno podmínky). Je samozřejmostí, že veškeré dokumenty považuji za důvěrné. Smlouvou se neupisujete k žádnému počtu návštěv. Vždy záleží pouze na Vás, zdali budete chtít přijít znovu, či nikoliv. Po vymezení formalit se můžeme zlehka podívat na to, co Vás přivádí. Já Vám v krátkosti představím svůj způsob práce. Pokud se rozhodneme pokračovat, domluvíme se na dalším sezení. V průběhu konzultací si někdy zapisuji poznámky.

Úhrada proběhne po skončení konzultace – platby přijímám v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.

Co když Vám nebudu sedět?

Terapeut je člověk. Může se stát, že Vám zkrátka nemusí „lidsky“ vyhovovat. Terapie je však prostor, kde toto můžete otevřeně pojmenovat. Nikdo se na Vás nebude zlobit – je Vaše právo rozhodnout se, kam chcete investovat svůj čas a peníze. Pokud budete chtít na terapie docházet k někomu jinému, ráda Vám předám kontakty (například na své kolegy z výcviku). Je v pořádku o svých pocitech hovořit otevřeně. Pokud naopak já z jakéhokoliv důvodu zjistím, že s Vámi nemohu pracovat, opět si o tom otevřeně popovídáme a i nadále platí, že Vás ráda odkáži na někoho jiného.

Osobní konzultace probíhají v úterky mezi 8:30 a 15:30 (začátek poslední konzultace ve 14:30). Ve výjimečných případech možnost domluvit online sezení v jiné dny.